< Terug
Print

Bestanden zoeken

In een Linux omgeving kan je met behulp van het commando find eenvoudig bestanden zoeken. Hieronder enkele voorbeelden en mogelijkheden.

Met onderstaande commando wordt er vanuit de map waar je op dit moment staat (.) het bestand ‘cloudagent.cfg’ (-name cloudagent.cfg) gezocht. Ook sub-mappen worden doorzocht.

ARIES #-> find . -name cloudagent.cfg
./working/cloudagent.cfg

Met onderstaand commando wordt er vanaf de root folder (/) gezocht naar een bestand met de tekst ‘banner’ (-name “*banner*”) in de naam. De asterisk (*) is een wildcard, waarmee we aangeven te willen zoeken, maar niet weten hoeveel en welke letter er voor en na het woord ‘banner’ komen.

ARIES #-> find / -name "*banner*"
/vroot/flash/aosr8_banner.txt
/vroot/flash/switch/aosr8_banner.txt
/vroot/flash/switch/pre_banner.txt
/var/export/flash/aosr8_banner.txt

Ook kan je zoeken naar een bepaalde map. Met behulp van onderstaand commando zoeken we vanuit de root (/) naar een map (-type d) met de naam ‘working’ (-name working).

ARIES #-> find / -type d -name working
/vroot/flash/working
/var/export/flash/working
/flash/working

Inhoudsopgave