< Terug
Print

Activeer WebManagement R8

De Web Interface van de switches zijn via https te openen. Het kan echter voorkomen dat de authenticatie nog niet geactiveerd is. Je krijgt dan een melding als hieronder:

Om web authenticatie toe te staan doe je het volgende:

  • Login in via de Console/SSH
  • Activeer local authentication voor HTTP
    Type onderstaand commando in:
-> aaa authentication http local
  • Log vervolgens in op de webpagina met het admin account
Inhoudsopgave